Acceso Intranet

Quienes somos Desabollado sin pintar Calidad y servicios Preguntas Fotos Cotactenos
 

Control de qualitat

El sistema de Control de Qualitat de Acrofix permet complir amb les màximes exigències. El personal tècnic a càrrec de la tasca, des del primer procés fins a l'auditoria final, posseïx el coneixement necessari i controla el compliment dels paràmetres i criteris de qualitat que exigeix el client per a cada peça.

Acrofix posseeix el Certificat de Qualitat Norma ISO 9001: 2008 Núm 0.04.13210 atorgat per TÜVRheinland amb data 25 setembre 2013.
i compleix rigorosament amb la legislació vigent pel que fa a:
Llei de Prevenció de Riscos Laborals
Estatut dels Treballadors
Llei General de Seguretat Social
Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social
Assegurança de Responsabilitat Civil

 
Clients

Les fàbriques, ensambladoras, importadors i concessionaris d'automòbils disposen d'un important estoc de vehicles exposats a les inclemències del temps. En algunes èpoques de l'any l'exposició d'aquests automòbils estacionats a la intempèrie produeïx una deterioració en la superfície de les carrosseries que obliga a un tractament intensiu, de baix cost i de ràpida resposta.

Per a això contem amb l'atenció personalitzada per part de membres de la companyia, que ens permet:

Pendre ràpid coneixement del treball a realitzar
Emetre el pressupost econòmic en 48 hores
Dissenyar el pla d'acció i determinar el personal a càrrec
Assignar un taller mòbil en cas de ser necessari
Desenvolupar la tasca en el termini previst

Entre els nostres clients podem esmentar a:

Fàbriques d'automòbils
Transport logístic terrestre, marítim i ferroviari
Companyies d'Assegurances
Terminals portuàries Rentadoras de cotxes sense chofer
Concessionaris oficials i car dealers
Usuaris particulars

 

Desplaçament

l nostre treball es realitza en el mateix lloc on es troben els vehicles danyats. Els nostres tècnics són traslladats amb tot l'equip necessari a qualsevol país del món: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Islàndia, Luxemburg, Noruega, Països Baixos, Portugal, Suècia, Suïssa, Àfrica, Àsia, Austràlia, etc. Els experts que col•laboren amb Acrofix provenen de la Unió Europea – Espanya, Itàlia, Portugal, Alemanya – i posseïxen una sòlida pràctica en el desabonyegat de vehicles sense necessitat de repintura.


 
 
Una jove empresa amb provada experiència al servei de l'automòbil   Acrofix Automotive S.L.
Móbil: +34 618 968 235
Teléfon: +34 932 49 19 78
c/Granada 39
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona - España
info@acrofix.com
   
Copyright © 2014 - Acrofix - All rights reserved. Created and Maintained by Marketing Plus S.A.